Επισκευή βύσματος τροφοδοσίας

Επισκευή βύσματος τροφοδοσίας

Βάζετε το τροφοδοτικό και δεν ανάβει το λαμπάκι φόρτισης; Το λαμπάκι φόρτισης ανάβει και σβήνει σε τυχαία διαστήματα;

Μάλλον έχει σπάσει το βύσμα τροφοδοσίας στην μητρική.

Κόστος επισκευής: 50 €

Η τιμή περιλαμβάνει  ανταλλακτικά και Φ.Π.Α.