Αναβάθμιση μνήμης

Αναβάθμιση μνήμης.

Όταν αγοράσατε το laptop σας είχε μικρή μνήμη; Κανένα πρόβλημα. Μπορούμε να συμπληρώσουμε μνήμη μέχρι το μέγιστο που δέχεται ο φορητός σας υπολογιστής.

Κόστος: εξαρτάται από την χωρητικότητα και το είδος της μνήμης.