Αναβάθμιση σκληρού δίσκου

Αναβάθμιση σκληρού δίσκου.

Όταν αγοράσατε το laptop σας είχε μικρό δίσκο; Κανένα πρόβλημα. Μπορούμε να αλλάξουμε τον δίσκο σας με έναν μεγαλύτερης χωρητικότητας. Τον παλιό σας δίσκο μπορούμε να τον μετατρέψουμε σε εξωτερικό USB με κόστος 15 €.

Κόστος: εξαρτάται από την χωρητικότητα και το είδος του σκληρού δίσκου.